HOME / NEXT

filmstill

De installatie wordt geactiveerd op het moment dat men plaatsneemt.

Het videobeeld wordt dan versneld afgespeeld, totdat de toeschouwer opstaat.